test
Acasă Misiunea Secției studii strategice de apărare și securitate

Misiunea Secției studii strategice de apărare și securitate

Misiunea Secției este subscrisă scopului general al Agenției pentru Știință și Memorie Militară, care vizează asigurarea dezvoltării și implementării politicilor statului în sfera științei militare, cercetării științifice pe segmentul securității și apărării, fiind solicitată să acorde suportul teoretic, dar și de expertiză, necesar proceselor de schimbare și dezvoltare pentru politica de securitate și apărare a statului.

În acest context, Secția studii strategice de apărare și securitate își propune să analizeze și
evalueze dinamica mediului de securitate regional și internațional, cu impact asupra  sistemului de securitate și apărare al Republicii Moldova. Activitățile scontate dispun de reflectare, prin relevante elaborări științifice editate, precum și furnizarea serviciilor de expertiză instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

DIRECȚII DE ACTIVITATE:

În vederea realizării misiunii propuse, Secția studii strategice de apărare și securitate
organizează activitatea conform următoarelor direcții de activitate:

  • efectuarea investigațiilor științifice fundamentale și cu caracter aplicativ în domeniul
    științelor militare și de securitate;
  • promovarea rezultatelor activității prin intermediul revistelor de specialitate, monografii, culegeri de studii, materiale promoționale, culegeri de materiale ale conferințelor și simpozioanelor organizate;
  • furnizarea expertizei de specialitate către factori și organisme de decizie politico-militară, prin intermediul conducerii Agenției;
  • perfecționarea pregătirii personalului armatei prin valorificarea rezultatelor cercetării în domeniile de interes și aplicarea lor în învățământul militar;
  • colaborarea, schimbul de experiență și informație documentară cu instituții similare din țară și state partenere, prin intermediul conducerii Agenției;
  • exercitarea altor funcții specifice.