Acasă Misiunea Secției Istorie și Artă Militară

Misiunea Secției Istorie și Artă Militară

Secția istorie și artă militară este o subdiviziune a Direcției studii strategice de apărare și istorie militară din cadrul Agenției pentru Știință și Memorie Militară, având misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile prevăzute de cadrul normativ,  cercetarea științifică în domeniul de istorie militară, promovarea și conexiunea științei  militare pe plan național și internațional.

Angajații Secției realizează studii științifice fundamentale și cu caracter aplicativ în domeniul istoriei militare, promovând rezultatele activității prin intermediul Revistei de istorie militară ”Cohorta”, a monografiilor, culegerilor de studii și materialelor promoționale, culegeri de articole ale conferințelor și simpozioanelor organizate.

Concomitent Secția furnizează expertiza de specialitate către factori și organisme de decizie politico-militară, desfășoară activități științifice și conexe în scopul cultivării în rîndul cetățenilor a memoriei înaintașilor și a valorilor societății democratice.

Instituția în scopul implementării politicilor colaborează, și face schimb de experiență și informație documentară cu instituții similare din țară și state partenere.

Secția inițiază și realizează organizarea de proiecte de cercetare fundamentală în domeniul  istoriei și artei militare, activități și manifestări științifice (conferințe, sesiuni, ateliere de  creație etc.), cursuri de instruire în domeniu, etc.

Angajații Secției participă la elaborarea de proiecte, acte normative din domeniul său de activitate, după caz, elaborează studii, recomandări, evaluări și strategii ce țin de domeniul  de competență.