test
Acasă Despre agenție

Despre agenție

Agenția pentru Știință și Memorie Militară are misiunea de a dezvolta și asigura implementarea politicii statului în sfera științei militare, cercetării științifice în domeniul securității și apărării, memoriei și istoriei militare, precum și de a asigura respectarea  regimului mormintelor și operelor comemorative de război.

În contextul misiunii asumate, instituția desfășoară activități de cercetare științifică fundamentală și aplicativă în spectrul tematic al securității și politicii de apărare națională, istoriei militare naționale și internaționale; promovează rezultatele activității de cercetare  prin intermediul revistelor științifice de profil, conferințelor științifice; editează monografii,  culegeri de studii, materiale promoționale, culegeri de documente etc.

O altă dimensiune a activității Agenției pentru Știință și Memorie Militară o reprezintă oferirea de expertiză de specialitate factorilor și instituțiilor de decizie din domeniu.

Totodată, Agenția deține o contribuție importantă la perfecționarea pregătirii personalului  armatei, prin valorificarea rezultatelor cercetării în domeniile de interes teoretic și aplicativ  referențial proceselor de dezvoltare a Forțelor Armate.

Raportată unui context normativ internațional, instituția implementează prevederile actelor normative ale tratatelor internaționale cu prevederi în domeniul științei și memoriei militare.

La nivel de promovare a valorilor și tradițiilor istorice naționale, Agenția colectează și conservă bunurile istorice cu tematică militară și le valorifică prin expunere în scop de  instruire și prezentare publicului prin intermediul Muzeului Militar. Instituția dispune de o  expoziție tematică permanent, organizează expoziții tematice temporare, alte manifestări  științifice cu participarea specialiștilor din domeniu, dar și evenimente în scop de  agreement pentru populație.

   Broșură: Agenția pentru Știință și Memorie Militară