asd
Acasă Complexul Memorial ”Capul de pod Șerpeni”

Complexul Memorial ”Capul de pod Șerpeni”

Complexul Memorial „Capul de pod Şerpeni”, situat în raionul Anenii Noi, constituie o subdiviziune a Muzeului Militar din cadrul Agenției pentru Știință și Memorie Militară.

Impunătoarea construcție comemorativă a fost reconstruită după proiectul arhitecților Simion Şoihet și Vasile Eremciuc. Lucrările de reconstrucție ale monumentului au fost realizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 238, din 05 martie 2003.

Astfel, Complexul Memorial „Capul de pod Şerpeni” a fost inaugurat la 22 august 2004, fiind consacrat militarilor sovietici căzuți în luptele de pe acest platou, din primăvara și vara anului 1944. La nivelul elementelor arhitectonice constituente, ansamblul arhitectural întrunește mai multe obiective cu caracter monumental artistic, supuse unei concepţii de memorial, ca o expresie artistică a evenimentelor care au avut loc în aceste locuri în anii celui de-al II-lea Război Mondial.

Complexul memorial ”Capul de pod Șerpeni”

Centrul compoziţional este reprezentat de două valuri de pământ aranjate în formă de cerc, aflate în creştere dinamică, diametral opuse asimetric, care simbolizează cele două părţi beligerante.

Respectivul cerc este intersectat de două axe în formă de cruce. Axa principală își are începutul de la porţile de intrare, traversează Arca Gloriei şi finalizează în terasa cu vedere spre râul Nistru.

Axa secundară e dispusă ca amplasare de la Capela Durerii, în interiorul căreia se află un safeu cu lista celor căzuţi în acțiuni militare pe Capul de Pod Şerpeni, şi sfârșește cu Mormântul Soldatului Necunoscut.

E necesar de menționat, că la intersecţia acestor două axe se află Focul Veşnic, reprezentat printr-o coroană de laur turnată în fontă, aşternută pe o placă de granit roşu, în centrul căreia se află o torţă cu făclia focului veşnic.

În zidul de suport al valului de pământ situat pe partea dreaptă a axei principale sunt fixate 4 blocuri de granit aflate la distanţă simetrică între acestea, pe care sunt înscrise armatele sovietice participante la operaţiunile militare de la Şerpeni. Tot aici, pe un semicerc de dimensiune mai mică, retras spre centru, sunt amplasate 22 de plăci de granit cu inscripţia diviziilor participante.

Toate însumate reprezintă și constituie Aleea Victoriei. Totodată, pe semicercul din stânga axei principale există 22 de plăci de granit cu inscripţii comemorative, care formează Aleea Tristeţii.

Din atestările oficiale, în luptele de la Şerpeni, au căzut, doar de partea sovieticilor, un număr de aproximativ 12 000 de militari, deși din relatările localnicilor aflăm că doar în mormântul frăţesc, situat în aşa-numita „Grădina boierească” se presupune că au fost înhumați un număr de 20 mii ostași.

În opinia specialiștilor, importanţa evenimentelor ce au avut loc la Capul de Pod Șerpeni a fost destul de mare în timpul pregătirii şi desfăşurării operaţiunii Iaşi – Chişinău, una din cele mai sângeroase ofensive din istoria celui de-al Doilea Război Mondial.