Acasă Acorduri internaționale

Acorduri internaționale

Germania

Majoritatea militarilor germani căzuți pe teritoriul Republicii Moldova sunt din timpul acţiunilor militare din vara anului 1941 şi respectiv primăvara-vara anului 1944 Aceștia au fost înhumați în cimitire comune și morminte separate în întreg teritoriul dintre Prut și  Nistru.

Cimitirul centralizat al militarilor germani căzuţi în lupte în timpul celui de al II-lea Război Mondial este amplasat în sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, în partea de nord, la ieșirea din oraş, spre localitatea Grătieşti.

Cimitirul a fost edificat în anul 2006 în baza acordului interguvernamental în domeniul cimitirelor militare şi eternizării eroilor, semnat în luna mai 1997.

ACORD Nr. 1995 din 11.10.1995
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la îngrijirea mormintelor germane de război din Republica Moldova

Ungaria

În teritoriul actual al Republicii Moldova sunt cunoscute, până în prezent, trei cimitire militare maghiare, printre care: în orașul Bălţi, dislocat în cimitirul evreiesc, unde sunt înhumaţi peste 70 de foşti prizonieri maghiari; la Tighina, în fostul cimitir militar Drăgălina (actualmente, distrus în totalitate), pe locul căruia a fost construit de către autorităţile pretinsei rmn un complex memorial militar; dar și în orașul Chișinău, fapt constatat în baza dosarelor descoperite după desecretizarea arhivelor NKVD, din care aflăm că 128 de maghiari au fost condamnaţi la moarte de către autorităţile sovietice, în anul 1945, fiind executaţi în satul Munceşti (astăzi localitate cu statut de sector al orașului Chişinău).

Republica Moldova și Ungaria ghidându-se de prevederile Convenției de la Geneva din
1949 cu privire la apărarea victimelor războiului, au semnat pe data de 2 martie 1998 Acordul interguvernamental cu privire la păstrarea și eternizarea memoriei militarilor și victimelor civile căzute în războaie și cu privire la statutul înmormântărilor.

În acest sens, până la etapa actuală, s-a reușit instalarea la Bălți și Chișinău a monumentelor realizate în memoria eroilor unguri căzuți pe acest teritoriu. Totodată, grație cooperării stabilite, se află în curs de editare culegerea de documente cu numele ungurilor,  recent depistate în arhivele fostului NKVD sovietic.

ACORD Nr. 1998 din 02.03.1998
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la păstrarea şi eternizarea memoriei militarilor şi victimelor civile căzute în războaie şi cu privire la statutul înmormântărilor.

România

Pe teritoriul actual al Republicii Moldova sunt atestate peste 300 de cimitire militare
româneşti, printre care cimitire-tip de companie sau „gropi comune”, în care sunt înhumaţi peste 6 700 de ostaşi, eroi ai Armatei Române, căzuţi pe câmpul de luptă în timpul celor două mari conflagrații mondiale.

În perioada sovietice, cimitirele militare româneşti din fosta RSS Moldovenească au fost
profanate şi devastate, fapt ce a pus uneori în dificultate atestarea locației acestora.

Cu toate acestea, în ultimii 20 de ani, au fost refăcute şi reamenajate mai multe cimitire şi
monumente militare româneşti, precum ar fi cele din următoarele localități: Ţiganca,  Floreşti, Tabăra, Mingir, Cania, Călăraș, Vărzărești, Sofia, Baimaclia etc. Actualmente, e necesar de menționat că peste 280 de cimitire militare româneşti din Republica Moldova, se mai află încă într-o stare deplorabilă.

În contextul semnării acordului cu România, atestăm o dinamică semnificativă și productivă în contextul relațiilor de cooperare cu Oficiul Național pentru Cultul Eroilor din București.
 
pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind
regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012.
 

ACORD din 3 martie 2012
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova